Thủ Mộ Bút Ký Chapter 68, next Thủ Mộ Bút Ký Chapter 69

Thời Nam Tống, triều đình đàn áp các hoạt động đạo mộ của nhân dân, các Thế Gia vì thế mà điêu linh. Đại Thái Sư triều đình vì thực hiện dã tâm của mình, thành lập đội binh đạo mộ, thật ra là binh đoàn riêng của mình. Đón xem sớm tại Comicvn.net , Chapter 68

Thủ Mộ Bút Ký

/ Chapter 68
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212