THÔNG LINH PHI Chapter 180, next THÔNG LINH PHI Chapter 181

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và ( các) vương gia Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn , Chapter 180

THÔNG LINH PHI

/ Chapter 180
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2