THÔNG LINH PHI Chapter 159, next THÔNG LINH PHI Chapter 160

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và ( các) vương gia Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn , Chapter 159

THÔNG LINH PHI

/ Chapter 159
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212