Thời Đại X Long Chapter 80, next Thời Đại X Long Chapter 81

Có lẽ là ... Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :)), Chapter 80

Thời Đại X Long

/ Chapter 80
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19