Thợ săn rồng - Kuutei Dragons Chapter 7 - Lễ hội và Súp mì thịt rồng, next Thợ săn rồng - Kuutei Dragons Chapter 8

Thành viên của tàu Queen Zaza có thễ tự kiếm đủ sống bằng việc săn rồng.Thành công, và những thành quả trong công việc chính là những thứ quý giá nhất và có thịt gặm mỗi ngày, tất cả những điều đó đang chờ đợi với một kết thúc còn mơ hồ . Theo chân những người thợ săn anh hùng and những công thức nấu ăn mới của Queen zaza củng giống như theo chân một con rồng đang bay giữa bầu trời rộng lớn , Chapter 7 - Lễ hội và Súp mì thịt rồng

Thợ săn rồng - Kuutei Dragons

/ Chapter 7 - Lễ hội và Súp mì thịt rồng
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212