Thiết Huyết Đường Lang Dự chương

Tác phẩm kinh điển hơn 40 năm trước được làm lại. Lôi Oanh giết chết đao thủ Long Bang, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, số mạng bi thảm của Lôi Định Thiên có liên quan đến hình xăm rồng, khiêu chiến Long Bang sẽ gợi lên gió tanh mưa máu... , Dự chương

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19