Thiên Thu Chapter 3, next Thiên Thu Chapter 4

Vạn Cổ, người sống hơn 2000 năm, người sinh ra thời tiền sử, không ngừng học hỏi, tích tụ trí tuệ, học cách kiểm soát tâm lý bản thân và làm quen với cuộc sống bình thường, sức mạnh siêu nhiên cũng liên tiếp xuất hiện. Vì một chuyện lớn kinh thiên động địa, Vạn Cổ không thể ẩn tính mai danh được nữa, trở thành người anh hùng cứu thế... Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net , Chapter 3

Thiên Thu

/ Chapter 3
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19