Thiên Thanh Chapter 61, next Thiên Thanh Chapter 62

Cười hỏi tam giới ai có thể trường sinh đây? Ai có thể không chết đây? Duy chỉ có ta - Lý Hạo, khai thiên tích địa, bất tử bất diệt. Action,Huyền Huyễn,Manhua , Chapter 61

Thiên Thanh

/ Chapter 61
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212