Thiên Thanh Chapter 30, next Thiên Thanh Chapter 31

Cười hỏi tam giới ai có thể trường sinh đây? Ai có thể không chết đây? Duy chỉ có ta - Lý Hạo, khai thiên tích địa, bất tử bất diệt. Action,Huyền Huyễn,Manhua , Chapter 30

Thiên Thanh

/ Chapter 30
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212