Thiền Tâm Vấn Đạo

Thiền Tâm Vấn Đạo

Thiền Tâm Vấn Đạo

Thiền Tâm Vấn Đạo

Nội dung mô tả

Vô Cương, hoàng tử nước Phi Ngư, không yêu giang sơn, chỉ thích Phật Pháp. Hạ Mặc, đạo sĩ hồ đồ, hàng yêu trừ ma, vì sinh kế và nuôi đồ đệ. Đời này ân oán dây dưa, lưới tình khó dứt. Nhân duyên kiếp trước, đại chiến ma tộc, số mạng khó đoán. Xem trọn bộ tại Comicvn.net

Chương

  • Version 0 - Thiền Tâm Vấn Đạo Comicvn.netLượt xem

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504