Thiên Cơ Lục Hồi thứ ba

Nhìn khắp thế giới này, từ hỗn loạn đến có trật tự, mọi vật đều phải nương theo sức mạnh thần kỳ, luồng sức mạnh này mang đến sinh mệnh cho mọi loài, và tập trung ở Qui Hư. Qui Hư cung cấp năng lượng cho cả thế giới, nhiều thế lực muốn độc chiếm sức mạnh này. Vì giữ cân bằng cho thiên hạ, Thiên Cơ Các được thành lập. Ba thiếu niên dưới số mạng an bày, đã gợi lên sóng gió Thiên Cơ Các. Xem trọn bộ tại Comicvn.net  , Hồi thứ ba

Thiên Cơ Lục

/ Hồi thứ ba
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19