Thiên Cơ Lệnh Chapter 88, next Thiên Cơ Lệnh Chapter 89

Liễu Vô Ý, thiếu nữ 13 tuổi, từ nhỏ theo sư phụ lang bạt giang hồ, biệt hiệu Lâm Khê Nhất Bá. Một hôm, gặp một người chết trong ngôi miếu nát, phát hiện một lệnh bài kỳ quái, từ đó làm cho cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn hoàn toàn.   , Chapter 88

Thiên Cơ Lệnh

/ Chapter 88
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212