Thiên Cơ Lệnh

Thiên Cơ Lệnh

Thiên Cơ Lệnh

Thiên Cơ Lệnh

Nội dung mô tả

Liễu Vô Ý, thiếu nữ 13 tuổi, từ nhỏ theo sư phụ lang bạt giang hồ, biệt hiệu Lâm Khê Nhất Bá. Một hôm, gặp một người chết trong ngôi miếu nát, phát hiện một lệnh bài kỳ quái, từ đó làm cho cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn hoàn toàn.
 

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009