The Transformers: Redemption | Chuộc Tội One-shot

Cybertron đã chết. Đã hàng triệu năm trôi qua mà sinh mạng mới không được tạo ra. Nhưng khi Dinobots thực hiện một phi vụ khốc liệt vì một chiếc cặp chất đống tiền, họ đã tìm được một thứ khác: một cơ hội cho một tương lai tốt hơn... cho thế giới của họ và chính họ., One-shot

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212