The Ride On King Chapter 3, next The Ride On King Chapter 4

Alexander Purchinov tổng thống của cộng hòa pursia. đất nước được thống lĩnh bởi sức mạnh và quân sự. Alexander luôn tìm kiếm những thứ mới lạ để cưỡi nhưng trách nhiệm của một tổng thống đã lấy mất điều đó từ ông. và tình cờ ông đã được xuyên không sang một thế giới khác với những con orc, rồng và cả nhân mã , Chapter 3

The Ride On King

/ Chapter 3
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19