The Promised Neverland Chapter 95, next The Promised Neverland Chapter 96

Emma và những người bạn sống một cuộc sống bình yên tại trại trẻ mồ côi nơi họ lớn lên. Dù quy định tại đây khá nghiêm ngặt nhưng người mẹ chăm sóc họ thực sự tốt bụng. Nhưng tại sao những đứa trẻ lạibị cấm rời khỏi nơi này...?   , Chapter 95

The Promised Neverland

/ Chapter 95
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19