The Promised Neverland Chapter 77, next The Promised Neverland Chapter 78

Emma và những người bạn sống một cuộc sống bình yên tại trại trẻ mồ côi nơi họ lớn lên. Dù quy định tại đây khá nghiêm ngặt nhưng người mẹ chăm sóc họ thực sự tốt bụng. Nhưng tại sao những đứa trẻ lạibị cấm rời khỏi nơi này...?   , Chapter 77

The Promised Neverland

/ Chapter 77
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212