The Fang | Nanh Vuốt

Chuyển thể từ tác phẩm về Dracula trứ danh, cũng đồng thời xoay quanh nhân vật chính này bên cạnh nhóm tử địch Helsing, Morris và Harker, với cách thức tạo hình và diễn đạt rùng rợn, tàn khốc và đẫm máu hơn hẳn.

The Fang | Nanh Vuốt

The Fang | Nanh Vuốt

Nội dung mô tả

Chuyển thể từ tác phẩm về Dracula trứ danh, cũng đồng thời xoay quanh nhân vật chính này bên cạnh nhóm tử địch Helsing, Morris và Harker, với cách thức tạo hình và diễn đạt rùng rợn, tàn khốc và đẫm máu hơn hẳn.

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009