Thành phố vô tội

Thành phố vô tội

Thành phố vô tội

Thành phố vô tội

Nội dung mô tả

Tinh anh của đội binh đặc chủng Đường Kha được giao cho một trọng trách mới,không những phải lôi được tên đầu sỏ ra,mà còn phải tìm cách "khuyên nhủ" những tên trọng phạm rời khỏi "thành phố vô tội",đã bước vào hang cọp thì không còn đường lui nữa,nhưng mà..những tên này thật ra là thứ gì??

Chương

Bình luận

F88 1212