Thánh hack chuộc tội

Thánh hack chuộc tội

Thánh hack chuộc tội

Thánh hack chuộc tội

Nội dung mô tả

Chơi game dùng hack có được tự do thoải mái?  Lỗ Tiểu Vĩ, một người chuyên nghiên cứu công cụ hack game, cuối cùng đã bị tóm gọn. Nhà tù trong game sẽ như thế nào? 

Chương

Bình luận

F88 1212