Thánh Đường Chapter 24, next Thánh Đường Chapter 25

Một thiếu niên đam mê tu hành cuồng nhiệt tại thế giới Tiểu Thiên nhận được một quả thần cách của bán thần ở thế giới Đại Thiên, cuộc đời của hắn thay đổi từ giờ khắc này, vượt ra ngoài quy luật. Nghịch thiên thuận thiên đều ở trong tay mình!, Chapter 24

Thánh Đường

/ Chapter 24
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212