Thánh Đường Chapter 14, next Thánh Đường Chapter 15

Một thiếu niên đam mê tu hành cuồng nhiệt tại thế giới Tiểu Thiên nhận được một quả thần cách của bán thần ở thế giới Đại Thiên, cuộc đời của hắn thay đổi từ giờ khắc này, vượt ra ngoài quy luật. Nghịch thiên thuận thiên đều ở trong tay mình!, Chapter 14

Thánh Đường

/ Chapter 14
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212