Thần Y Đích Nữ Chapter 98, next Thần Y Đích Nữ Chapter 99

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?, Chapter 98

Thần Y Đích Nữ

/ Chapter 98
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212