Thần Y Đích Nữ Chapter 96, next Thần Y Đích Nữ Chapter 97

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?, Chapter 96

Thần Y Đích Nữ

/ Chapter 96
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212