Thần Y Đích Nữ Chapter 75, next Thần Y Đích Nữ Chapter 76

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?, Chapter 75

Thần Y Đích Nữ

/ Chapter 75
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212