Thần Y Đích Nữ Chapter 24, next Thần Y Đích Nữ Chapter 25

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?, Chapter 24

Thần Y Đích Nữ

/ Chapter 24
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212