Thần Y Đích Nữ Chapter 16, next Thần Y Đích Nữ Chapter 17

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?, Chapter 16

Thần Y Đích Nữ

/ Chapter 16
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212