Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Nội dung mô tả

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504