Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Nội dung mô tả

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2