Thần Võ chi Linh Chapter 3, next Thần Võ chi Linh Chapter 4

Thái Sơ Giới là vùng đất mà linh hồn người đã mất sẽ trở về, địa hình phức tạp, nhiều khu vực, do Đế Vương và Tướng Soái nổi tiếng trong lịch sử cai quản. Vô số Đế Vương và Tướng Soái, với thần võ phi phàm thống trị vùng đất này. Tần Hi tình cờ khám phá vùng đất này và biết được kiếp trước của mình là thợ rèn nổi tiếng Âu Dã Tử. , Chapter 3

Thần Võ chi Linh

/ Chapter 3
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212