Thần Đô Dạ Hành Lục Chapter 2, next Thần Đô Dạ Hành Lục Chapter 3

Thần Đô đời Thạnh Đường, người và yêu sống cùng nhau. Luật lệnh cấp xuất, âm dương nhãn khai. Câu truyện về các Hàng Ma Sư đầy huyền kỳ và hoa lệ. , Chapter 2

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212