Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5 Chapter 40: Thần Công của Bao Trạng, next Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5 Chapter 41

Thần Binh 3+3.5 là bộ truyện có nội dung khác xa 2 phần đầu. Sau Thần Binh 2, trong cuộc chiến Vấn Thiên và Thái Bình các thiên thần binh đều tan nát, cả Thiên Tinh cũng hóa thành mây khói. Trăm năm sau, chủ mới của Thiên Tinh là Hào Kiệt, tụ tập năm thanh Tiểu Thiên Tinh để cho Thiên Tinh hiện thế, vì có lời truyền: Thiên Tinh Hợp Nhất - Thiên Hạ Thái Bình... , Chapter 40: Thần Công của Bao Trạng

Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5

/ Chapter 40: Thần Công của Bao Trạng
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212