Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5 Chapter 122: Nhất Kiếm chấn Hải Các, next Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5 Chapter 123

Thần Binh 3+3.5 là bộ truyện có nội dung khác xa 2 phần đầu. Sau Thần Binh 2, trong cuộc chiến Vấn Thiên và Thái Bình các thiên thần binh đều tan nát, cả Thiên Tinh cũng hóa thành mây khói. Trăm năm sau, chủ mới của Thiên Tinh là Hào Kiệt, tụ tập năm thanh Tiểu Thiên Tinh để cho Thiên Tinh hiện thế, vì có lời truyền: Thiên Tinh Hợp Nhất - Thiên Hạ Thái Bình... , Chapter 122: Nhất Kiếm chấn Hải Các

Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5

/ Chapter 122: Nhất Kiếm chấn Hải Các
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi
NHÀ CÁI BÓNG ĐÁ FB88 - THƯỞNG 150% HOẶC 2.000.000 ĐỒNG

Bình luận