Terror Man - Kẻ Khủng Bố Chương 47, next Terror Man - Kẻ Khủng Bố Chương 48

Min Jung Woo sở hữu năng lực thấy trước được những hiểm hoạ, với năng lực của mình, Jung Woo quyết định cứu giúp thường dân trước khi những hiểm hoạ xảy ra, và con đường này đẩy Jung Woo trở thành một kẻ khủng bố bị mọi người khiếp sợ. Câu chuyện là nỗi lòng thầm kín khi phải vật lộn giữa hạnh phúc và khổ sở của người hùng khác thường này. , Chương 47

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212