Tây Hành Mặc Thế Lục Chapter 0, next Tây Hành Mặc Thế Lục Chapter 1

Tinh Vực Thần Kỷ, năm 244. Ma Vương Ba Tuần suất lĩnh đại quân xâm nhập Thần giới Tây Thiên Đàn. Chiến thần mạnh nhất Thần Tộc - Đấu Chiến Thắng Phật càn quét ma quân trấn thủ Tây Thiên Đàn, nhưng bị ám toán chiến tử. 72 "Mảnh Nguyên Thần và ”Thần Binh Kim Cô Bổng” rơi xuống Hạ giới! Như Lai Phật Đà dẫn tam thiên thần phật tử chiến với ma quân. Hai phe cuối cùng đều bị phong ấn ở Tây Thiên Đàn. Lục giới mất đi Phật lực duy trì, rơi vào hỗn loạn... Từ đây.... yêu ma chúng sinh, họa hại tứ khởi, thương sinh gặp nạn. Xem trọn bộ tại Comicvn.net , Chapter 0

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212