Tây Du Chapter 94: Nguồn gốc của sự phá hoại, next Tây Du Chapter 95

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...   , Chapter 94: Nguồn gốc của sự phá hoại

Tây Du

/ Chapter 94: Nguồn gốc của sự phá hoại
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212