Tây Du Chapter 89: Oán Độc Chính Nghĩa (1), next Tây Du Chapter 90

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...   , Chapter 89: Oán Độc Chính Nghĩa (1)

Tây Du

/ Chapter 89: Oán Độc Chính Nghĩa (1)
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19