Tây Du Chapter 62: Cuồng Vương Ma Đao, next Tây Du Chapter 63

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...   , Chapter 62: Cuồng Vương Ma Đao

Tây Du

/ Chapter 62: Cuồng Vương Ma Đao
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212