Tây Du Chapter 45:Nghịch Thiên Thần Kỹ, next Tây Du Chapter 46

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...   , Chapter 45:Nghịch Thiên Thần Kỹ

Tây Du

/ Chapter 45:Nghịch Thiên Thần Kỹ
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212