Tây Du Chapter 168: Thiện, Ác Và Trung Dung, next Tây Du Chapter 169

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...   , Chapter 168: Thiện, Ác Và Trung Dung

Tây Du

/ Chapter 168: Thiện, Ác Và Trung Dung
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19