Tây Du họa tập Họa tập của Trương Mặc Nhất

Tổng hợp ảnh phong phú nhất về Tây Du Ký của nhiều tác giả. Cùng tìm hiểu về quá trình hình thành một bức ảnh, từ phác thảo đến lên màu để xem có được một ảnh đẹp tác giả phải tốn bao công phu. , Họa tập của Trương Mặc Nhất

Tây Du họa tập

/ Họa tập của Trương Mặc Nhất
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212