Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Nội dung mô tả

Đường Tăng mạnh nhất Tây Du đã xuất hiện! Đường Tăng hàng ma! 
Trần Huyền Trang trên đường đi Tây thỉnh kinh, qua Ngũ Đài Sơn cứu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bị giam cầm 500 năm. Tiếc là hai người không hợp, vừa gặp đã đánh nhau. Hành trình Tây Du chỉ có mỗi Đường Tăng sẽ như thế nào? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009