Tây Du

Tây Du

Tây Du

Tây Du

Nội dung mô tả

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...
 

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1506 FAbet 2506 FAbet 0107 Popup mobile