Tạng Phong Hành Yêu Đao Loạn Thế

Yêu Đao họa hại võ lâm lần nữa lại xuất hiện, Tứ Đại Kiếm Môn nối nhau bị hại. Một thợ rèn thiếu niên Bùi Liệt ở Lưu Ảnh Thành, nào ngờ bị cuốn vào phân tranh? Bí mật thật sự của Yêu Đao là gì? , Yêu Đao Loạn Thế

Tạng Phong Hành

/ Yêu Đao Loạn Thế
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804