Tạng Phong Hành Phong Ấn U Nghi

Yêu Đao họa hại võ lâm lần nữa lại xuất hiện, Tứ Đại Kiếm Môn nối nhau bị hại. Một thợ rèn thiếu niên Bùi Liệt ở Lưu Ảnh Thành, nào ngờ bị cuốn vào phân tranh? Bí mật thật sự của Yêu Đao là gì? , Phong Ấn U Nghi

Tạng Phong Hành

/ Phong Ấn U Nghi
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804