Tấn Công Nào! Ma Vương!

Tấn Công Nào! Ma Vương!

Tấn Công Nào! Ma Vương!

Tấn Công Nào! Ma Vương!

Nội dung mô tả

Vâng nếu mấy chế đã chán thể loại 18+, ecchi các kiểu thì mời đến với một bộ truyện khá là hài, nội dung thì vẫn là môtip cuộc chiến giữa quỷ vương và anh hùng khá là quen thuộc nhưng lần này nhân vật chính của chúng ta sẽ là quỷ vương (anh khá là bá) . Cùng theo dõi con đường thay đổi số mệnh của anh ngay tại đây!

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009