Tam Quốc Chí Dị Hồi 9: Anh hùng tập kết, next Tam Quốc Chí Dị Hồi 10

Sau Tây Du, Tam Quốc Chí Dị là tác phẩm lớn năm 2019 của bộ đội Trịnh Kiện Hòa, Đặng Chí Huy. Truyện ra mắt đầu tháng 1. Các bạn chú ý đón xem tại Comicvn.net , Hồi 9: Anh hùng tập kết

Tam Quốc Chí Dị

/ Hồi 9: Anh hùng tập kết
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19