Tam Quốc Chí Dị Giới thiệu nhân vật

Sau Tây Du, Tam Quốc Chí Dị là tác phẩm lớn năm 2019 của bộ đội Trịnh Kiện Hòa, Đặng Chí Huy. Truyện ra mắt đầu tháng 1. Các bạn chú ý đón xem tại Comicvn.net , Giới thiệu nhân vật

Tam Quốc Chí Dị

/ Giới thiệu nhân vật
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19