Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 12, next Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 13

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ... , Chapter 12

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19