Swweet Chapter 4, next Swweet Chapter 5

Thuở nhỏ hai anh em song sinh nhà Hayashi và cô bé Sakura rất thân nhau. Cho đến ngày cậu em Hayashi Tsutomu mất tích... , Chapter 4

Swweet

/ Chapter 4
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19