Street Fighter Unlimited 3A, next Street Fighter Unlimited 4

Một thời đại mới, những cuộc quyết chiến mới bùng nổ phá bỏ những giới hạn cùng series mới từ UDON, với Chúa tể Gill là nhân tố chính tạo ra những cao trào: Street Fighter Unlimited , 3A

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212